Zvolte si typ nemovitosti

Pomohu vám s prodejem, nákupem a pronájmem nemovitosti.

1. PRAXE
Na pozici samostatného zprostředkovatele prodeje, pronájmů, ale také koupě nemovitostí působím od roku 2008. V rámci 10 letého výročí své činnosti ve světě obchodu s realitami, jsem založila společnost KOKR Reality & Aukce s.r.o. a rozšířila tak stávající klasický prodej nemovitostí o možnost prodeje formou elektronické aukce.

2. ODBORNÉ ZNALOSTI

Abych ještě víc prohloubila své profesní vědomosti a znalosti, které nyní mohu denně poskytovat svým klientům v rámci své realitní činnosti, vystudovala jsem BIVŠ v Praze, obor oceňování majetku. Po celou dobu své praxe aktivně spolupracuji s právníky, hypotečními poradci, znalci, ale i stavbaři. Využívám znalosti z oboru oceňování, práva, financí, stavební činnosti, ale především čerpám z vlastních zkušeností z již realizovaných obchodních případů. Díky tomu se považuji za kvalifikovaného znalce a poradce ve světě realitního trhu, který je připraven vás kdykoliv provést celým složitým procesem prodeje, pronájmu či nákupu nemovitosti na co možná nejvyšší úrovni, bez zbytečných obav a stresu.

3. FLEXIBILITA
Jeden z velmi důležitých faktorů proto, jak být úspěšný v realitní činnosti je dobrá znalost lokality a místního trhu s nemovitostmi. Dokážu se rychle a pružně přizpůsobovat a získat potřebné informace o dané lokalitě, ve které se konkrétní nemovitost určená k prodeji, pronájmu nachází, což mi umožňuje úspěšně prodávat a pronajímat nemovitosti i v jiných lokalitách, než Ústeckém kraji. To mi skýtá možnost širokého pole působení pro případné klienty.

4. OSOBNÍ PŘÍSTUP

V rámci prodeje, nákupu nemovitostí mi klienti nesvěřují pouze svůj majetek, ale velmi často i své životní příběhy, čehož si nesmírně cením a vážím. Mým heslem je „Méně znamená více“, což v překladu znamená, že za mým dlouhodobým úspěšným podnikáním v tomto oboru není cíl mít maximální množství inzerovaných nemovitostí, ale především zodpovědný individuální a profesionální přístup ke každému klientovi, nově příchozímu, stávajícímu i bývalému, ať už z řad prodávajících, či kupujících. Mou snahou je, aby realizace všech obchodů probíhala vždy v přátelském prostředí a především v důvěře všech zúčastněných stran. Hluboce si po všech těch letech uvědomuji, že prodávající společně se svými nemovitostmi prodávají i část svého života a kupující nehledají pouze byt, dům, ale především nový domov, který jim poskytne bezpečné zázemí, kde budou realizovat své životní sny.

5. ÚSPĚCH
Mým hlavním úspěchem je rychle, kvalitně a spolehlivě odvedená práce a spokojení klienti.

6. JSEM ČLEN Realitní komory České republiky
Řídím se etickým kodexem, který představuje soubor zásad, které by měl makléř při své činnosti dodržovat aby bylo zachováno dobré jméno realitní činnosti a nedocházelo k poškozování zájmů klienta nebo realitní kanceláře.

  •  jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
  • jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
  • se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
  • chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
  • jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  • spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  • svým vystupováním vždy jedná tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.