Zvolte si typ nemovitosti

Elektronické aukce nemovitostí

KOKR Reality & Aukce s.r.o.

Cílem „elektronické aukce nemovitosti“ je, oproti klasickému způsobu prodeje nemovitosti, zajistit pro naše stávající i budoucí klienty maximální komfort a pohodlí, kdy kupující mohou bez obav, že přijdou o možnost koupě své vytoužené nemovitosti nabídnout prodávajícím adekvátní cenu, dle svého vlastního úsudku a finančních možností, což v konečné fázi přináší prospěch rovněž i prodávajícím, kteří tímto způsobem, „licitace“ koupěchtivých zájemců na neutrální půdě naší aukční společnosti, získávají maximální a nejvyšší možnou reálnou kupní cenu, a to i za podmínek, kdy se rozhodnou při dlouhodobém nezájmu ze strany kupujících svou nemovitost zlevnit.

Klienti „Zájemci o koupi“ se díky tomuto způsobu prodeje nemovitostí stávají těmi, kdo svými dobrovolnými příhozy v samotné elektronické aukci stanovují reálnou hodnotu prodávaných nemovitostí. A to vše anonymně, v klidu, v soukromí svých domovů. Klienti „prodávající“ prostřednictvím tohoto efektivního, rychlého a bezpečného způsobu prodeje, jakým „Elektronická aukce nemovitostí“ rozhodně je, přestávají být závislí na mnohdy nepřesných „odhadech kupní ceny“ z pohledu znalců či realitních makléřů.

Co je to Elektronická aukce nemovitostí?

Elektronická aukce nemovitostí je z pohledu naší společnosti „PŘÍLEŽITOST“!!! Jedinečná možnost získat nemovitost, která se stane vaším novým domovem, výhodnou investicí do budoucna, či prostředkem k úspěšnému podnikání. Je to efektivní, spolehlivý a poměrně rychlý způsob prodeje – nákupu nemovitostí, kdy konečnou kupní cenu stanoví definitivně až nejvyšší nabídka ze strany koupěchtivých zájemců. Ti aktivně podávají průběžně během samotné aukce své nabídky („příklepy či příhozy“), přičemž zájemce, který podá nejvyšší nabídku, vyhrává aukci. Takový účastník („vítěz aukce“) pak za podmínek stanovených konkrétní aukcí („aukční vyhlášky“) uzavře s navrhovatelem aukce („prodávajícím“) Smlouvu o koupi nemovité věci. Jedná se tak o spravedlivě založený tržní způsob prodeje nemovitostí.

Proč bych měl kupovat nemovitost prostřednictvím aukce?

Základní myšlenkou prodeje nemovitostí formou „Elektronické aukce“ bylo, je a bude pro naši společnost narovnat dosavadnítrh s nemovitostmi – což v překladu znamená – dovolit kupujícím, aby oni sami, dobrovolně a anonymně stanovili prodávajícím tržní cenu za nabízené nemovitosti. Už žádné vydírání typu „máme další zájemce“. V klasickém prodeji platí, že kdo první složí rezervační zálohu, získává nabízenou nemovitost. Zájemci často slýchávají, že za nimi jsou další koupěchtiví, přičemž jsou tak tlačeni realitními kancelářemi k rezervacím, aniž by měli dostatečný prostor pro zvážení všech důležitých aspektů koupě, jako jsou klady a zápory dané nemovitosti, vlastní finanční možnosti, apod. Často tak mohou přijít o rezervační zálohu a chuť cokoliv kupovat. Elektronická aukce je rychlejší a transparentnější než koupě přes realitní kancelář. Při aukci samotné se jasně ukáže, kolik koupěchtivých zájemců je opravdu aktuálně přihlášených. Pokud je pouze jediný, získává nabízenou nemovitost za kupní cenu uvedenou jako vyvolávací. Už se nemůže stát, že přijdete jako druzí či třetí. Každý ze zájemců má čas a možnost zhodnotit si své finanční možnosti a získat tak domov svých snů, či případnou investici!!!

Jsou nemovitosti prodávané v aukci zatížené exekucí?

Ne. Elektronická aukce nemovitostí je vlastníky dobrovolně zvolený způsob prodeje nemovitostí, které nejsou nijak exekučně zatíženy. Jsou to běžně prodávané nemovitosti, které lze financovat hypotečními, či dalšími, trhem nabízenými úvěry. Mnoho lidí si plete aukci s dražbou. Aukce a dražba jsou dva rozdílné pojmy. Mezi aukcí a dražbou je řada podstatných rozdílů. V dražbě, která je většinou nedobrovolná a nařízená exekutorem přechází vlastnictví na vydražitele k okamžiku příklepu, pokud vydražitel splnil podmínky dražby, zejména uhradil cenu dosaženou vydražením. V Elektronické aukci vlastnické právo přechází na kupující až vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Co vám nabízíme?

Svobodnou volbu! Ještě než se definitivně rozhodnete pro koupi vámi vybrané nemovitosti, zajistí pro vás náš hypoteční poradce kompletní servis v podobě nastavení hypotečního či jiného úvěru na míru tak, abyste do samotné aukce vstupovali již připraveni a bez obav. Je tak jen na vašem rozhodnutí, zda je konkrétní nemovitost pro vás tím definitivně pravým a správným výběrem. Následně do jednoho týdne od vítězství v konkrétní elektronické aukci pro vás zprostředkujeme vyhotovení veškerých dokumentů potřebných a upřesňujících již konkrétní podmínky koupě (Smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ nebo přímo Smlouvy koupi nemovité věci, Smlouvy o advokátní úschovy, upravující způsob úhrady kupní ceny, Protokol o předání nemovitosti apod.). Vše dostatečně v předstihu, abyste měli čas pro veškerá pro koupi potřebná jednání. Pro Kupující zajistíme i odhad pro účely úhrady daně z nabytí nemovité věci a daňové přiznání. Své klienty z řad prodávajících i kupujících doprovázíme v rámci konkrétního obchodu až do úplného konce.

Kdo se může Elektronické aukce účastnit?

Elektronické aukce se můžete zúčastnit každá fyzická a právnická osoba, která se:

1. Zaregistruje na portále www.kokraukce.cz jako dražitel, resp. přihlásí se na uživatelský účet.

2. Připojí se ke konkrétní aukci a odešle přihlášku do aukce.

3. Doloží poskytovateli, společnosti KOKR Reality & Aukce s.r.o. svou totožnost, pokud je toto požadováno v konkrétní v aukční vyhlášce.

4. Složí na účet poskytovatele, společnosti KOKR Reality & Aukce s.r.o. uvedený u aukce aukční jistotu.

AKTUÁLNÍ AUKCE NEMOVITOSTÍ NAJDETE ZDE: https://www.kokraukce.cz